Prezentacja drużyny w Galerii Warmińskiej

Prezentacja drużyny w Galerii Warmińskiej połączona z pokazaniem nowych strojów.